Župnijski pastoralni svet

V združeni župniji Šoštanj, Zavodnje in Bele Vode deluje tudi skupina župnijskega pastoralnega sveta v trenutnem mandatu od leta 2015 do 2020. Skupino sestavlja okoli 30 članov (trije člani; dva odrasla in en mladinec iz vsakega kraja) vseh treh far oz. krajev, ki sestavljajo občino Šoštanj.

Člani se na sejah Župnijskega pastoralnega sveta (v nadaljevanju besedila ŽPS) posvečamo različnim tematikam, tako delovanju župnije kot tudi pastorali sami s pomočjo priročnikov za člane ŽPS, ki jih na začetku vsakega leta dobimo od Gospoda Župnika Jožeta Pribožiča. Priročniki pokrivajo različne tematike na področju vere. Krščanski zakon, njegova lepota, izzivi in naloge župnijske skupnosti zajema področje izzivov sodobnih družin, veselje in lepoto zakonske ljubezni, kako biti preroški glas in mnoge druge teme, o katerih člani prebiramo na sejah, ter o njih razpravljamo. V priročniku Iz roda v rod smo se pogovarjali o Bogu, ki vstopa v družino preko ljubezni, odnosih v družini, ki so odsev našega odnosa do Boga, veri, ki je kot živa, ljubezniva Božja navzočnost, družini kot prvi šoli molitve, času pričakovanja in blagoslovu novega življenja, starših, ki so prvi vzgojitelji svojih otrok v veri. Priročnik povzema tudi razmišljanje o odraščanju, mladosti  in osebnih odločitvah za vero, starših in njihovi vlogi pri verski vzgoji otrok, botrih, ki so spremljevalci in pričevalci, ter župniji, ki je spremljevalka staršev. Eno srce in ena duša je naslov priročnika, v katerem smo razpravljali o duhu, krščenem v eno telo, gostoljubnem družinskem domu, Bogu, ki nas kliče po imenu, dobrih oskrbnikih prejetih darov, poklicanih k vzajemnemu sodelovanju in služenju, služenju in ne oblasti, pridobivanju in uvajanju župnijskih sodelavcev ter njihovo oblikovanje in usposabljanje in kako lahko kot občestvo nenehno rastemo. Kot zadnji priročnik v obdobju 2015-2020 z naslovom Krščeni in poslani nas pripravlja k razmišljanju in razpravi o tem, v kakšnega Boga verujemo katoličani, vrnitvi v Očetov objem, ali res poznamo Jezusa, kako ljudi spodbuditi k veri in sodelovanju, kaj delajo učenci, o Jezusu, ki je učil odrasle, pogovor, ki je ključen za rast v veri, prav tako o veri, ki jo moramo deliti z drugimi. Priročnik nas pripravlja na to, kako v župniji načrtovati programe za odrasle in smernice za učinkovito katehezo odraslih. Prav tako so na sejah pomembne ideje in razprave o delovanju združene župnije, kaj bi bilo potrebno izboljšati, spremeniti in kako lahko člani sami ter ostali župljani k temu pripomoremo. S pomočjo skupine ŽPS lahko člani usmerjamo vse ostale skupine in ljudi v župniji, kot so ključarji, krasilke cerkva, ministranti, pevski zbori in organisti, bralci božje besede, katehistinje, mladinska skupina, odrasli skavti, Vera in luč, Veronike, zakonska skupina in druge, ter smo njihov glas, da lahko na seji izboljšamo in poglobimo njihovo delovanje.

Znotraj skupine ŽPS smo ustanovili manjšo skupino šestih članov, ki je poskrbela za idejno zasnovo in ustanovitev povsem nove spletne strani združene župnije Šoštanja, Zavodenj in Belih Vod, ki je uradno pričela delovati marca 2020. Prav tako skrbimo za Facebook stran župnije in vas seznanjamo z aktualnimi novicami tako o naši župniji, celotni Sloveniji in tudi celotnem svetu na področju vere in molitve.

V letu 2020 sledijo volitve novih članov ŽPS za obdobje 2020-2025. Ti imajo namreč v župniji pomembno nalogo, saj z župnikom delijo odgovornost, kakšna bo župnija v prihodnosti, bolj povezana, odprta, in predvsem da bo delovala v dobro Boga in ljudi.