Zavodnje – mašni nameni

Urnik svetih maš

Cerkev sv. Petra v Zavodnjah:
– četrtek in sobota ob 8.00 uri
– nedelja ob 10.00 in 11.00 uri

Oznanila

Od 12. do 18. APRILA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
12 PONEDELJEK Julij I. – papež    
13 TOREK Ida – redovnica  
14 SREDA   Lambert – škof  
15 ČETRTEK   Paternij – škof * ZA ZDRAVJE (8 h)
16 PETEK   Bernardka Lurška – devica  
17 SOBOTA   Robert – opat + FRANČIŠKA IN ALOJZ BRGLEZ (8 h)
18 NEDELJA 3. VELIKONOČNA NEDELJA
Evzebij – škof
+ RUDOLF KAVTIČNIK (10 h)  
+ MARIJA IN VINKO TER STANISLAV KORADEJ (11 h)