Zavodnje – mašni nameni

Urnik svetih maš

Cerkev sv. Petra v Zavodnjah:
– četrtek in sobota ob 8.00 uri
– nedelja ob 10.00 uri

Oznanila

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.