Zavodnje – mašni nameni

Urnik svetih maš

Cerkev sv. Petra v Zavodnjah:
– četrtek 8.00 uri
– nedelja ob 10.00 uri

Oznanila

Od 13. DO 19. SEPTEMBRA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
13 PONEDELJEK Janez Zlatousti, škof      
14 TOREK Povišanje sv. Križa  
15 SREDA   Žalostna Mati Božja    
16 ČETRTEK   Kornelij in Ciprijan, mučenca +  Marjan Tekauc (8 h)
17 PETEK   Robert Bellarmino, škof    
18 SOBOTA   Jožef Kupertinski, redovink  
19 NEDELJA 25. NEDELJA MED LETOM
Januarij, škof in mučenec
+ Šumahovi in Navodnikovi (9.15 h)

V nedeljo ob 10.30 bo v ŠOŠTANJSKI ŽUPNIJSKI CERKVI PRVO SVETO OBHAJILO

Od 6. DO 12. SEPTEMBRA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
6 PONEDELJEK  Zaharija, prerok   + Katarina Juvan (8 h)
+ Zalika Hamer (18 h)
7 TOREK Regina, devica    
8 SREDA   Marijino rojstvo – mala maša + Milan Kugonič (10 h)
9 ČETRTEK   Peter Klaver, misijonar + Ana in Franc Meža (8 h)
10 PETEK   Nikolaj Toletinski, spokornik    
11 SOBOTA   Prot in Hiacint, mučenca  
12 NEDELJA 24. NEDELJA MED LETOM
Marijino ime
+ Marjana Kodrun (10 h)

V ponedeljek, 6. septembra – CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA.