Šoštanj – mašni nameni

Urnik svetih maš

Župnijska cerkev sv. Mihaela:
– ponedeljek, sreda in petek ob 7.00 uri
– torek, četrtek in sobota ob 19.00 uri (18.00 uri v zimskem času)
– nedelja ob 7.00, 8.30, 10.30 in 11.30 uri

Mestna cerkev sv. Mohorja in Fortunata:
– ponedeljek, sreda in petek ob 19.00 uri (18.00 uri v zimskem času)
– torek, četrtek in sobota ob 7.00 uri
– nedelja ob 19.00 uri (18.00 uri v zimskem času)

Oznanila

Od 12. do 18. APRILA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
12 PONEDELJEK   Julij I. – papež   + STARŠI SKORNŠEK IN PIREČNIK
+ PAVLA ROSEC
+ NEŽKA ROŽIČ
13 TOREK Ida – redovnica + BRANIMIR ARNUŠ
+ KAVŠAKOVI IN KAVTIČNIKOVI
+ MARIJA ŽAK
14 SREDA   Lambert – škof * ZA ZDRAVJE PRIJATELJEV
+ ALBIN ČRESLOVNIK
+ ROZALIJA IN JOŽE PAČNIK
15 ČETRTEK   Paternij – škof + ANTONIJA MENIH
+ OLGA TRAP (POGREBNA)
+ STANISLAV PLEŠNIK IN SORODNIKI
16 PETEK   Bernardka Lurška – devica + LESJAK RUDI IN MATJAŽ
+ ANICA MIKLAVŽINA (30. DAN)
+ JURIJ IN HELENA GOROGRANC
17 SOBOTA   Robert – opat + RUDI IN HELENA ŠVARC
+ RUDI VRČKOVNIK
+ MARTA PLIBERŠEK (30. DAN)
18 NEDELJA 3. VELIKONOČNA NEDELJA
Evzebij – škof
* ZA ŽUPLJANE
+ HELENA IN ANTON BAČOVNIK
+ IVAN TURINEK (8. DAN)
+ ANGELA IN VINKO SOVIČ
+ JURIJ BEOVIČ IN SORODNIKI  

Od 5. do 11. APRILA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
5 PONEDELJEK Ponedeljek v velikonočni osmini
  Vincencij Ferrer – duhovnik  
+ DRAGICA IN FRANC POLOVŠAK
+ JOŽEFA TAJNIK
+ MARIJA ANŽEJ
6 TOREK Torek v velikonočni osmini
  Irenej iz Srema – škof, mučenec
+ MARIJA IN IVAN SPITAL
+ VIKTOR POTOČNIK (30. DAN)
+ MIHAEL BOLHA (30. DAN)
7 SREDA   Sreda v velikonočni osmini
  Herman Jožef – premonstraten
+ IVANKA IN MARJAN LESKOVŠEK
+ CILKA ROGELŠEK
+ EVA ROŽIČ
8 ČETRTEK   Četrtek v velikonočni osmini
  Maksim in Timotej mučenca
+ ANDREJKA OVČJAK
* ZA DUHOVNE POKLICE
* V SPOMIN BOGDANU MENIHU IN STARŠEM LIPOVŠEK
9 PETEK   Petek v velikonočni osmini
  Maksim Aleksandrijski škof
+ ANDREJA IN CIRIL CIGALE
+ FRANC IN IZTOK BERLOŽNIK
+ ANTON PEČOVNIK
10 SOBOTA    Sobota v velikonočni osmini
  Mihael Svetniški redovnik
+ OCVIRKOVI
+ ZINKA IN VIKTOR GLAVNIK
+ IVAN IN TEREZIJA PAČNIK
11 NEDELJA 2. VELIKONOČNA, BELA NEDELJA
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
Stanislav – škof, mučenec
* ZA ŽUPLJANE
* ZA BOŽJE VARSTVO
+ FERDO LAVRE