Šoštanj – mašni nameni

Urnik svetih maš

Župnijska cerkev sv. Mihaela:
– ponedeljek, sreda in petek ob 7.00 uri
– torek, četrtek in sobota ob 19.00 uri (18.00 uri v zimskem času)
– nedelja ob 7.00, 8.30, 10.30 in 11.30 uri

Mestna cerkev sv. Mohorja in Fortunata:
– ponedeljek, sreda in petek ob 19.00 uri (18.00 uri v zimskem času)
– torek, četrtek in sobota ob 7.00 uri
– nedelja ob 19.00 uri (18.00 uri v zimskem času)

Oznanila

Od 21. DO 27. JUNIJA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
21 PONEDELJEK Alojzij Gonzaga – redovnik + ALOJZ ACMAN IN STARŠI
+ ALOJZ ROŽIČ
+ CVETKA IN TONE HLIŠ
22 TOREK Pavlin iz Nole – škof + ALOJZIJA HUDOURNIK
* ZA TELESNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE
+ FRANČIŠKA PEČNIK (8. DAN)
23 SREDA   Agripina – mučenka + IVAN LOČAN
+ MIRKO BOBEK
* V DOBER NAMEN
24 ČETRTEK   Rojstvo Janeza Krstnika   + MARIJA IN STANISLAV ŠVARC
+ IVAN JELENKO
+ ALBINA PODVRATNIK
25 PETEK   Viljem iz Vercellija – opat + VILI SIJARTO
+ STANISLAV GRABNER (8. DAN)
* ZA ZDRAVJE V DRUŽINI
26 SOBOTA   Janez in Pavel – mučenca + IVANKA MEDVED (30. DAN)
+ IVAN IN CILKA NAHTIGAL 
+ MARIJA IN FRANC ŽERDONER IN MILAN VETRIH
27 NEDELJA 13. NEDELJA MED LETOM
Ema (Hema) Krška – kneginja
* ZA ŽUPLJANE ,
+ IVANKA IN IVAN BIZJAK
+ PEPCA IN IVAN NAVODNIK
+ MATILDA ANDREJC

Od 14. DO 20. JUNIJA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
14 PONEDELJEK Valerij in Rufin – mučenca + IVAN IN ANTONIJA SKORNŠEK
+ TILKA ANDREJC
+ IVICA OBŠTETER
15 TOREK Vid – mučenec + LJUDMILA IN ALOJZ ŠTRAVS
+ RUDOLF VERBIČ (8. DAN)
+ IDA STROPNIK IN SORODNIKI
16 SREDA   Tihon – škof + MARIJA SKORNŠEK
+ ALOJZIJA IN ANTON STROPNIK
+ AVGUST VETERNIK
17 ČETRTEK   Rajner – samotar + MARIJA KOTNIK
+ AMALIJA PODVRATNIK
+ ALOJZ ROŽIČ
18 PETEK   Marko in Marcelijan – mučenca * ZA ZDRAVJE IN SREČO OTROK
+ IVAN LOČAN
+ JOŽICA IN MARJAN KOMAR
19 SOBOTA   Nazarij – prvi koprski škof + BERTA, ALOJZIJA IN STANKO HABE
+ ŠTEFANIJA VIDEMŠEK
+ ANTON STROPNIK
20 NEDELJA 12. NEDELJA MED LETOM
Adalbert – škof
* ZA ŽUPLJANE
+ MARIJA SOVIČ
* V ZAHVALO IN ZA BOŽJI BLAGOSLOV
+ ZDRAVKO GOLIČNIK