Šoštanj – mašni nameni

Urnik svetih maš

Župnijska cerkev sv. Mihaela:
– ponedeljek, sreda in petek ob 7.00 uri
– torek, četrtek in sobota ob 19.00 uri
– nedelja ob 7.00 in 8.30 uri

Mestna cerkev sv. Mohorja in Fortunata:
– ponedeljek, sreda in petek ob 19.00 uri
– torek, četrtek in sobota ob 7.00 uri
– nedelja ob 19.00 uri

Do jeseni ne bo nedeljske svete maše v župnijski in ne v mestni cerkvi ob 10.30 uri, zaradi lepih nedelj!

Oznanila

Od 6. DO 12. juLija 2020

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
6 PON Marija Goretti – devica, mučenka + MARIJA IN STANISLAV ŠVARC
+ VERONIKA BAČOVNIK
+ IVAN BOBEK (8. DAN)
7 TOR bl. sl. Anton Vovk – škof + SEVERJEVI
+ ŠTEFANIJA SKOK (8. DAN) + IVAN IN MARIJA SPITAL
8 SRE Kilijan – škof, mučenec + MAGDALENA MENIH
+ MEŽNARJEVI
+ FRANC SKORNŠEK
9 ČET  Veronika Giuliani – mistikinja, opatinja + ADOLF POTOČNIK
+ BOJAN OVČJAK
* V PRIPROŠNJO IN ZAHVALO
10 PET Amalija – redovnica + KOŽELJEVI
+ MARIJA IN MATIJA VERTOT + ROBERT VETERNIK (8. DAN)
11 SOB Benedikt – opat, zavetnik Evrope + MARIJA IN IVAN PLASKAN
+ JURKOVNIKOVI
+ STANISLAVA VIDIC
12 NED 15. NEDELJA MED LETOM  
Mohor, škof in Fortunat, diakon – mučenca
* ZA ŽUPLJANE
+ ABIDNIKOVI
+ NEŽA IN IVAN VERDNIK
* ZA BRANKO IN VIKTORJA DREV

Od 29. JUNIJA DO 5. juLija 2020

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
29 PON Peter in Pavel – apostola + ALOJZIJA HUDOURNIK
+ ANA IN MARKO LIHTENEKER
+ PAVLA PODJAVERŠEK
30 TOR Prvi mučenci – rimske Cerkve   + JOŽEFA KOROTAJ
+ IVAN LOČAN (8. DAN)
* ZA DRUŽINO STROPNIK
1 SRE Estera – svetopisemska žena + MIRKO BOBEK (8. DAN)
+ IVAN KORTNIK 
* ZA STARŠE SENICA
2 ČET Ptujskogorska Mati Božja   * ZA DUHOVNE POKLICE
+ ANGELA KAVŠAK
+ VLADO IN BETKA KLAVŽ
3 PET Tomaž – apostol + MARJETA ŠTEHARNIK
+ JOŽICA IN STANISLAV DOLAR
+ AVGUST VETERNIK 
4 SOB Urh – škof + OTO HRASTNIK
* ZA ZDRAVJE IN BOŽJI BLAGOSLOV
+ ROZALIJA SKOK
5 NED 14. NEDELJA MED LETOM  
Ciril in Metod – slovanska apostola, sozavetnika Evrope
* ZA ŽUPLJANE
+ IZTOK IN FRANC BERLOŽNIK
+ JOŽE GORŠEK
+ ALEKSANDRA IN IVANJKO HRASTNIK