Šoštanj – mašni nameni

Urnik svetih maš

Župnijska cerkev sv. Mihaela:
– ponedeljek, sreda in petek ob 7.00 in ob 18.00 uri
– torek, četrtek in sobota ob 18.00 uri
– nedelja ob 7.00, 8.30 in 10.30 uri

Mestna cerkev sv. Mohorja in Fortunata:
– torek, četrtek in sobota ob 7.00 uri
– nedelja ob 18.00 uri

Oznanila

Od 11. do 17. JANUARJA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
11 PONEDELJEK Pavlin Oglejski II. – škof + FRANC IN ANA SKORNŠEK
+ ANA ANŽEJ IN MARIJA VRČKOVNIK
+ IVANKA STROPNIK (POGREBNA)
+ CECILIJA NAHTIGAL (POGREBNA)
12 TOREK Tatjana – mučenka + REBERNIKOVI
+ MARIJA USAR
+ MARIJA SOVIČ (POGREBNA)
+ OLGA ŠTELCER (POGREBNA)
13 SREDA Gotfrid – redovnik + HROVATOVI
* ZA DVE MAMICI V STISKI
+ ALFONZ ZAVRŠNIK (POGREBNA)
+ ANTON LEKŠE (POGREBNA)
14 ČETRTEK Odon – prior v Jurkloštru + VILI SIJARTO
+ LUDOVIK KIRAR
+ PAVLA ROSEC (POGREBNA)
+ FRANČIŠKA RAZBORNIK (POGREBNA)
15 PETEK Absalom – koprski škof + FRANC IN JOŽE ATELŠEK
+ ANTONIJA MENIH
+ IVANKA LESKOVŠEK (POGREBNA)
+ ALEKSANDRA BOROVNIK (POGREBNA)
16 SOBOTA Honorat – škof + IVAN MEDVED IN SLEMENŠEKOVI
* MARIJI V ZAHVALO
+ JOŽE DERMOL (POGREBNA)
+ FRANC REHERMAN (POGREBNA)
17 NEDELJA 2. NEDELJA MED LETOM
  NEDELJA VERSKEGA TISKA
  Anton (Zvonko) – puščavnik, opat
* ZA ŽUPLJANE
+ ANTON HUDOURNIK
+ KRISTA ATELŠEK
+ ANTON GLUŠIČ

Od 4. do 10. JANUARJA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
4 PONEDELJEK Elizabeta Seton – redovnica + IVANKA STROPNIK
+ LEOPOLD MIKEK IN STARŠI MENIH
+ MARIJA ŽAK (POGREBNA)
+ ANA HRAŠAN (POGREBNA)
5 TOREK Rogerij – redovnik + FRANC ROTNIK
+ MIROSLAV OMAN
+ GABRIJELA LESJAK (POGREBNA)
+ VERONIKA JUVAN (POGREBNA)
6 SREDA   GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
Sveti trije kralji  
+ IVAN LOČAN
+ BURJANOVI IZ TOPOLŠICE
+ ŠTEFANIJA HRIBERŠEK (POGREBNA)
+ ANTONIJA MENIH (POGREBNA)
7 ČETRTEK Valentin (Zdravko) – škof + MARIJA ZALOŽNIK
* ZA DUHOVNE POKLICE
+ IVAN BIZJAK (POGREBNA)
+ RAJKO JUVAN (POGREBNA)
8 PETEK Severin Noriški – opat + JURE ROTOVNIK
+ JOŽE RIHAR
+ MILENA AVBERŠEK (POGREBNA)
+ PAVLA RAVLJEN (POGREBNA)
9 SOBOTA Hadrijan – opat + VODOVNIKOVI
* ZA ZDRAVJE
+ MARIJA KOTNIK (POGREBNA)
+ LJILJANA GROZAJ (POGREBNA)
10 NEDELJA JEZUSOV KRST
Gregor Niški – škof, cerkveni učitelj
* ZA ŽUPLJANE
+ HELENA IN RAFAEL ŠUŠTER
+ JURKOVNIKOVI
+ BOJAN LEKŠE IN ANTON HRIBERŠEK