Pevski zbori in organisti

Mešani pevski zbor sv. Mihaela Šoštanj

“Petje je izraz ljubezni … brezkončno …”

Če vprašamo pevca zakaj poje, bi od vsakega posameznika dobili drugačen odgovor, cerkveni pevci pa bi vedno odgovorili: »Ker me krona Božja milost! S svojim glasom – pa čeprav neznatnim – prepevam Bogu in Mariji v čast in s tem lepšam bogoslužje.” Kakšno lepo poslanstvo, če se ga zavedamo! Pesem lepše izraža molitev, spodbuja k ubranosti duš in svete obrede obda z večjo slovesnostjo. Pevci smo liturgični sodelavci, ki povezujemo ljudi z dogajanjem na in ob oltarju.

Zbor Svetega Mihaela deluje že vrsto let. V vsem tem času ostaja številčen in kvaliteten, saj šteje od 35 – 40 članov. Da je petje Bogu v čast kvalitetnejše, je skrb prepuščena zborovodkinji Majdi Zaveršnik Puc in organistki Blanki Rotovnik. Občasno priskočita na pomoč tudi Vesna Glasenčnik in Simon Lorenčič. Bogoslužje pevsko obogatimo vsako nedeljo pri jutranji Sveti maši, vso glasbeno literaturo pa dodobra izpilimo dvakrat tedensko na vajah.

Marsikdaj sestavljamo »mozaik« življenjsko pomembnih dogodkov, saj s petjem obogatimo poročne slovesnosti, sv. birme, pogrebe, jubileje, lepe nedelje, obiščemo tudi bivše šoštanjske duhovnike in v njihovi novi župniji sodelujemo pri bogoslužju. Občasno se lotimo tudi večjih zalogajev in sodelujemo s solisti, zbori ali orkestrom.

Enkrat letno se v župniji zberemo vsi zbori naše dekanije in se, z mašo v čast Svete Cecilije, zahvalimo za dar petja. Ob takem dogodku se naježijo lasje, saj istočasno zapoje preko 100 pevcev.

Veselimo se novih izzivov, sodelovanj in svežih idej, zato medse z veseljem sprejemamo vse, ki v ubrani pesmi najdejo del sebe.

Otroški pevski zbor sv. Mihaela Šoštanj

Prve pevce je leta 1972 k zboru povabil gospod Alojzij Kostanjšek, ki je takrat kot kaplan služboval v šoštanjski župniji. Kar s svojim kolesom se je vozil po otroke, da so lahko prišli na pevske vaje in se pripravljali za bogoslužja v župnijski in podružničnih cerkvah. Ker sam ni zmogel vsega, sta mu pri vodenju pomagali Ivanka Ramšak Kolar in nato še Martina Hudej. Leta 1975 je zborček spet ostal brez zborovodja in na to mesto so postavili, takrat komaj šestošolko Anko Jazbec – takrat še Verdnik, ki je že od malih nog prepevala v zborčku. Pod njenim vodstvom zbor ni le polepšal nedeljskih bogoslužij s petjem, temveč je sodeloval tudi na različnih festivalih, snemanjih in humanitarnih koncertih ter s svojim ubranim petjem navdušil marsikaterega poslušalca. Na orglah zborček že od leta 1990 spremlja Klementina Rednak Mežnar. Po uspešnih 51 letih je Anka zborček predala Anamariji Mežnar, Eva Ledinek pa je prevzela mesto za orglami.

V zborčku, če lahko uporabimo pomanjševalnico, je kar 50 otrok, starih od 4 pa vse do 16 let, pogosto pa se nam pridružijo stari pevci, ki se nikakor ne morejo ločiti od petja na koru. Nekateri, ki so včasih prepevali v zboru, pa danes na vaje pripeljejo že svoje otroke.

Vaje imamo vsak petek ob 17.30 na koru župnijske cerkve. S svojim petjem polepšamo maše po celotni župniji, redno pa sodelujemo tudi na reviji cerkvenih otroških pevskih zborov. Vsako leto pevsko sezono zaključimo z duhovnimi vajami, kjer poleg petja tudi ustvarjamo, se družimo in se imamo preprosto lepo.

Mešani pevski zbor sv. Petra Zavodnje

Cerkveno petje ima v Zavodnjah bogato tradicijo. Že vrsto let nas druži dobra volja, veselje do zborovske glasbe in petje Bogu v čast. Pester repertoar, ki se ga lotevamo, poskrbi vedno nove izzive. Veselimo se novih članov – prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!”

Mešani pevski zbor sv. Andreja v Belih Vodah

Mešani pevski zbor župnijske cerkve sv. Andreja v Belih Vodah deluje od leta 1986, ko so bile obnovljene orgle. Na njih sta najprej igrali Agata Lenko in Irena Mazej. Zbor prepeva vsako nedeljo pri sveti maši, razen takrat, ko pojejo otroci. V preteklosti so zbor vodile tudi organistke Marija Mazej, Jerneja Goličnik in Anja Mazej. Sedaj odrasli zbor z devetimi člani vodi organistka Darja Ovčar. Že od nekdaj se v zboru prepevajo večinoma ljudske pesmi, ki so prilagojene cerkvenemu letu, pojemo pa tudi pri procesijah ob lepih nedeljah. Na vajah se zbiramo občasno. Do nekaj let nazaj je zbor pel tudi pri sv. Križu nad Belimi Vodami. Zaradi pomanjkanja pevcev in organistov nam na pomoč priskočijo tudi organisti ter pevci iz Šoštanja in okolice.

Hvala vsem pevkam in pevcu, ki se trudijo kljub pomankanju glasov. Hkrati pa vabimo še druge farane, ki radi prepevajo in imajo posluh, da se nam pridružijo, bomo zelo veseli.

Otroški pevski zbor sv. Andreja v Belih Vodah

Otroški pevski zbor v Belih Vodah vodita Irena Mazej in Darja Ovčar, ki tudi pridno igra na orgle vsako nedeljo. Nastal je januarja 2017. V zboru je trenutno 14 otrok, pojejo pa vsaj enkrat mesečno. Radi sodelujejo pri slovesnostih svetega krsta in prvega svetega obhajila.

Skupina Mihelce

Skupina »Mihelce« izhaja iz otroško – mladinskega pevskega zbora župnije iz Šoštanja. Dekleta so prerasla zbor, se vključila v MePZ Svoboda, pa jim to ni bilo dovolj. S pomočjo zborovodkinje Anke Jazbec so poiskale note, namenjene dekliškim in ženskim zborom in začele z vajami. Ker se je na nastopih treba predstaviti, so si izbrale ime »Mihelce« po farnem zavetniku sv. Mihaelu.

Tudi zdaj, po nekaj letih delovanja, se vedno največkrat sodelujejo pri sv. mašah, kjer s svojim petjem polepšajo poroko, lepo nedeljo, tudi novo mašo, pa revije, obletnice in še kaj se najde, vedno se potrudijo in zapojejo, kot jim velevata srce in Anka.