Sproščanje preventivnih ukrepov pri javnem bogoslužju v cerkvah.