Mladinska skupina

Mladinska skupina župnije v Šoštanju se zbira večinoma vsako soboto, v župnišču, kjer mladi s kaplanom debatiramo o raznih temah, ki se tičejo mladega vernika in njegovega življenja. Udeležujemo se raznih aktivnosti, npr. športnih tekmovanj, kvizov, pa tudi slavljenj v dekaniji ali pa na škofiji.

Najbolj smo navdušeni nad poslanstvom animatorja, za katerega se najde vsako leto čas, ko pripravimo oratorij za otroke iz župnije. Ker ta tedenski dogodek zavzema veliko dela, je temu namenjenih večina sobot od meseca marca, pa do junija, ponavadi pa si organiziramo tudi predoratorijsko večdnevno srečanje, kjer se z igrami in delavnicami pripravljamo na oratorij ter poskrbimo za boljšo povezanost animatorjev.