SKU – Družinske kateheze

Kateheza v dosedanji obliki ni mogoča, odprte pa so možnosti za katehezo v družinah. V okviru SKU se trudimo, da pripravljamo gradiva, ki so dostopna na spletni strani SKU. Pred vsako nedeljo bo dostopno molitveno bogoslužje za družine in nekaj dodatnega gradiva ob nedeljski Božji besedi.

Na tej povezavi najdete gradivo za kateheze na 10. nedeljo med letom.