SKU – Družinske kateheze

Kateheza v dosedanji obliki ni mogoča, odprte pa so možnosti za katehezo v družinah. V okviru SKU se trudimo, da pripravljamo gradiva, ki so dostopna na spletni strani SKU. Pred vsako nedeljo bo dostopno molitveno bogoslužje za družine in nekaj dodatnega gradiva ob nedeljski Božji besedi. Pripravljali pa bomo tudi gradiva, ki bodo podprla redno katehetsko snov – do velike noči v pripravi na praznik, pozneje pa glede na posamezne razrede.

Na tej povezavi najdete gradivo za kateheze ob misijonski nedelji.