Bralci Božje besede

Šoštanj

Obhajanje svete maše predstavlja središče krščanskega življenja in vsak izmed nas je poklican, da dejavno sodeluje pri svetem dogajanju. Pri mašni daritvi nas Bog s svetopisemsko besedo vedno znova nagovarja, iz nje črpamo moč in luč za naše vsakdanje življenje. Bralec Božje besede ima častno in dragoceno nalogo, da odpira zaklad Svetega pisma in ga ponižno posreduje zbranemu občestvu.

Bralska skupina, ki jo sestavljajo vse generacije, v župniji deluje že kar nekaj let. Za nedeljska in praznična bogoslužja sestavimo seznam bralcev. Pri svetih mašah sodelujemo tudi s pripravo uvodov. Imamo mesečna srečanja, na katerih se poglabljamo v Božjo besedo, obnavljamo pravila branja oz. kako pravilno podajati Božjo besedo, izmenjujemo svoje izkušnje, tu in tam pa se odpravimo tudi na kakšen izlet.

Sodelovanje pri bogoslužju nas bralce bogati in nas spodbuja k premišljevanju Božje besede. Skupina je odprta za vse, ki želijo kot bralci oznanjati Božjo besedo. Zato ste novi bralci vedno dobrodošli.

Kontakt: andreja.dermol1@gmail.com

Bele Vode

Tako v župnijski cerkvi svetega Andreja v Belih Vodah kot tudi v romarski cerkvi svetega Križa nad Belimi Vodami smo za branje beril zadolženi bralci, domačini Belih Vod. Sezname za branje božje besede, ki jih vsak bralec prejme po e-pošti in so na voljo v zakristiji, vnaprej pripravlja domačinka Marija Lenko Lukanc, ki je tudi sama del te skupine. Bralci si lahko božjo besedo preberemo in se nanjo pripravimo pred začetkom svete maše ali doma na spletni strani Hozana.si.

Božja beseda je božje sporočilo, ki ga bralci beril s prebiranjem širimo med ljudi pri sveti maši. Je Beseda ljubezni in je duhovna hrana tako za bralce, kot tudi za ljudi, ki se udeležujejo svete maše. Zaenkrat skupino sestavlja 11 bralcev (starejše bralke z dolgoletnimi izkušnjami, bralke srednje generacije in vse več mladih), v svoje poslanstvo pa vljudno vabimo tudi ljudi vseh generacij in starosti, ki bi želeli prebirati, širiti božjo besedo med sveto mašo. Lepo vabljeni v našo skupino bralcev božje besede Bele Vode, zelo vas bomo veseli

Kontakt: lukanc.lenko@gmail.com

Zavodnje

Bralci beril pri sveti maši smo oznanjevalci Božje besede in v Zavodnjah pri tem sodelujemo že vrsto let. Skupaj z ministranti in pevci se vsako nedeljo trudimo sooblikovati nedeljsko bogoslužje. Zavedamo se, da je branje berila pri sveti maši veliko poslanstvo in čast.

Večina bralcev je stalnih in nas je 14. Pa vendar se na vsake toliko časa tudi naša bralska skupina malo spreminja, saj nekdo pride in drugi odide. Nekajkrat smo se že zbrali na srečanjih in tudi v prihodnje si jih želimo imeti. Večinoma pa komuniciramo po elektronski pošti, saj le ta omogoča hiter prenos informacij do vsakega bralca. Razpored branja beril, po katerem beremo berila pri svetih mašah, je objavljen na elektronski pošti in prav tako v zakristiji naše cerkve.

Medse bi radi povabili še koga, ki bi želel postati bralec. Smo prepričani, da je nadarjenih za branje berila okoli nas še kar nekaj, le odkriti jih je potrebno.

Kontakt: zoharjevatina@gmail.com