Bele Vode – mašni nameni

Urnik svetih maš

Cerkev sv. Andreja v Belih Vodah:
– petek in sobota ob 8.00 uri
– nedelja ob 8.00 in 9.00 uri

Oznanila

Od 12. do 18. APRILA 2021

DATUM GODOVI, PRAZNIKI MAŠNI NAMENI
12 PONEDELJEK Julij I. – papež    
13 TOREK Ida – redovnica  
14 SREDA   Lambert – škof  
15 ČETRTEK   Paternij – škof  
16 PETEK   Bernardka Lurška – devica + ALOJZ BAČOVNIK (30. DAN) (8 h)
17 SOBOTA   Robert – opat + FRANČIŠKA DREV (POGREBNA) (8 h)
18 NEDELJA 3. VELIKONOČNA NEDELJA
Evzebij – škof
+ PERGOVNIKOVI (8 h)  
+ HUDOBREZNIKOVI (9 h)