8. razred

Pozdravljeni starši in veroučenci!

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na naslednjih elektronskih naslovih:
ivan.hrastnik@gmail.com

Program dela za osmi razred verouka

1. teden: lekcija 16, JEZUS JE NA STRANI ŠIBKEJŠIH

(Učb.: str. 115 – 122, Dz.: str. 67-69)           

2. teden: lekcija 17, PRAVIČNOST IN MIR

(Učb.: str. 123 – 130, Dz.: str. 70-72)           

3. teden: lekcija 18, ZAKRAMENTI SO ZNAMENJE LJUBEZNI

(Učb.: str. 132 – 139, Dz.: str. 74-77)           

Velikonočni teden: lekcija 19. PO ZAKRAMENTIH STOPAMO V KRŠČANSKO OBČESTVO

(Učb.: str. 140 – 146, Dz.: str. 78-80)        

Vabim vas, da skupaj s starši pogledate Pasijon, Jezusovo trpljenje.

Vsem želim doživete in blagoslovljene praznike!

Veliki teden – teden pred Veliko nočjo:

– Cvetna nedelja – spomin Jezusovega slovesnega prihoda v Jeruzalem in ga tudi mi pozdravljamo s cvetjem in zelenjem;

– Veliki četrtek – spomin Jezusove zadnje večerje in rojstvo svete maše;

– Veliki petek – spomin Jezusove smrti na križu

– Velika sobota – ob božjem grobu – blagoslov jedil in ognja.

Ti dnevi so globoko povezani s človeškim življenjem in odrešenjem, zato je prav, da jih obhajamo v veliki zbranosti in zaupanju.