6. razred

Pozdravljeni starši in veroučenci!

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na naslednjih elektronskih naslovih:
– andrejaosterc.kondor@gmail.com
– vinko.conc@rkc.si

26.11.2021
Pred adventom smo v poglavjih v učbeniku spoznali, kako je Bog rešil Izraelce sužnosti v Egiptu in jih vodih čez puščavo v obljubljeno deželo. Z njimi je sklenil zavezo in jim podaril 10 božjih zapovedi.
Izraelci so se naselili v obljubljeni deželi. Po zgledu drugih narodov so si izbrali kralja, ki jim je vladal in jih vodil. Ime mu je bilo Savel. Savel je bil prvi Izraelski kralj. Na začetku svojega vladarstva je bil dober, nato pa se je počasi odvrnil od Boga, ni ga več poslušal in ubogal. Zato si je Bog izbral
drugega voditelja, drugega kralja. Preroka Samuela je poslal k družini z osmimi sinovi in mu pokazal, katerega od njih naj izbere za naslednjega kralja.

V učbeniku na straneh 41 in 42 preberi, kako je Bog izbral Davida za kralja.
Nato na straneh 42 in 43 preberi tudi o tem, kako je Samuel z Božjo pomočjo
določil Davida za Izraelskega kralja ter o tem, kako ima Bog tudi z nami poseben načrt – to ti bo pomagalo pri odgovarjanju na vprašanja v delovnem zvezku 

Domača naloga:
V delovnem zvezku reši naloge na strani 31, 32 in 33.