4. razred

Dragi starši in veroučenci!

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi na naslednjih elektronskih naslovih:
andreja.kavsak@gmail.com
jozica.kozeljnik@gmail.com
ivan.hrastnik@gmail.com

Program dela za četrti razred verouka

Lepo pozdravljeni četrtošolci. Upamo, da ste zdravi in veseli, in da se kdaj spomnite tudi na Jezusa in Marijo v vsakdanji molitvi. Zelo bosta vesela, če ju boste že zjutraj pozdravili z molitvijo: Tebe ljubim, Stvarnik moj… O Gospa moja, in tudi zvečer, ko se zahvalimo za vse lepo kar smo doživeli čez dan, za dom, družino, starše… O Jezus, blagoslovi me… ter Kesanje.

Nit letošnjega veroučnega  leta pa je 10 božjih zapovedi, ki jih verjetno že vsi znate. Nekateri imate doma tudi knjige iz Mihaelovega doma – za Slomškovo bralno priznanje. Tisti ki bi radi naredili SBP, pa knjig nimate doma, poglejte na domače police, gotovo imate tudi doma kakšno lepo knjigo, revijo Mavrica, Sveto Pismo za mladino… in iz tega izberete kaj primernega.

K nalogam, ki smo jih naredili do sedaj, dodajamo še tri, ki jih boste opravili do konca tega veroučnega leta.

19 SPOŠTUJMO STARŠE

DZ str. 59/60,  UČB str.76-79 : ČETRTA BOŽJA ZAPOVED

V DZ na strani 59 imamo narisan dom. Za srečo v družini smo odgovorni vsi njeni člani.

Sestavi prave besede, ki prinašajo srečo v družini. Vsak večer se zahvali za starše, družino in dom z večerno molitvijo. Na str. 60 lahko narišeš svojo družino, ali napišeš kratko pismo, pesem ali molitev, v kateri boš izrazil hvaležnost Bogu in staršem.

20 BOG DAJE ŽIVLJENJE

DZ str. 61-63,   UČB str. 80-83 : PETA BOŽJA ZAPOVED

V učbeniku je na kratko zapisana svetopisemska zgodba o Davidu in Savlu, če imate možnost, si jo preberite v Svetem Pismu, v 1 Samuelovi knjigi.

DZ str. 61 reši po navodilih, str. 62 s pomočjo UČB STR 81,83,  pri nalogah a,b,c,č, pa se sam odloči za eno od teh.

21 TELO JE BOŽJI DAR

DZ str. 64-66,   UČB str. 84-87 : ŠESTA ZAPOVED: NE NEČISTUJ

V DZ na str. 64 dopolni risbo, sledi zahvala in prošnja, ki jo dopolniš s pomočjo UČB, 86/87,

Vpiši pravilne besede. V DZ na str. 66 si izberi a,b,ali c nalogo. Še posebej se priporoči Mariji z molitvijo O Gospa moja.

V UPANJU, DA SE ČIMPREJ VIDIMO, VAS LEPO POZDRAVLJAMO!

Molitvice: Jutranja:  Tebe ljubim, Stvarnik moj…

                                  O Gospa moja….

                   Večerna:  O Jezus, blagoslovi me…

                                    Kesanje

10 Božjih zapovedi

1. teden: lekcija 16, BOŽJE IME JE SVETO ( Učb.,str.64 – 67,  DZ, str.51 -53 )

                               Sveto Pismo za mladino Danijel, 3, 1-30

2. teden : lekcija 17, GOSPODOV DAN   (Učb., str.68-71,  DZ,str.54-55 )

                                Sveto Pismo 2 Mz 31,14-16

                                                     Neh 8,1-10

3.teden : lekcija 18,  KRISTJANI  PRAZNUJEMO  NEDELJE IN PRAZNIKE

                             (Učb. Str.72-75,  DZ, str.56-58 )  Sveto Pismo: Lk 14 15-24